• +381 18 323 0 846
  • +381 60 052 54 60
  • info@abakinnova.rs

Brojač bicikala

Brojač bicikala

Brojač Bicikala može brojati koliko bicikala prođe pred njim. Izbrojane vrijednosti mogu biti prikazane na displeju ili se mogu pročitati sa Innovine internet prezentacije.

Zašto Brojač Bicikala?

Kao i ostali naši sistemi, i ovaj nudi mnoge pogodnisti. Saznaćete koliko ljudi i bicikala prođe posmatranom oblašću i možete lako:
• Saznati tačne brojeva za bilo kakvu dalju upotrebu
• Prilagoditi kapacitete kako bi odgovarale stvarnim potrebama
• Saznati odnos broja bicikala i ljudi kako bi znali u kom smeru obratiti pažnju
• Pratiti trendove prolazaka u vremenu
• Inofrmisati pešake i bicikliste o vrijemenu i temperaturi
• Prikazati reklame pešacima i biciklistima

Za koga?

Ovaj sistem je prvenstveno namenjen onima koji moraju voditi računa o biciklističkim stazama, pogotovu o stazama i prostorima koje zajednički koriste pešaci i biciklisti.
Ovaj sistem je pogodan za one koji održavaju parkove ili upravljaju gradom, univerzitetom i sl.

Informativan, obrazovan, komercijalan

Ovaj brojač ima veoma koristan displej koji može biti upotrebljen na puno načina. Može prikazivati podatke, slike ili čak video snimke. Prikazuju je izbrojane vrijednosti kao i vreme i temperatura. Takođe je moguće prikazate i druge podatke. Može biti prikazan obrazovni sadržaj bilo koje vrste. Reklame u obliku slika ili video snimaka pokri će vam vjerovatno sve troškove koje imate za ovaj proizvod.

Jednostavnost

Naš senzor je lako ugraditi bilo gde oko posmatranog područja. Ipak, najjednostavnija varijanta može biti i najslabija. Ako se postavi duž staze, ovaj senzor može umesto npr. dvojice biciklista koji voze paraleno izbrojati jednog. Bolje rešenje je ugraditi senzor iznad staze i tako će on prepoznati i tačno izbrojati sve bicikliste i pešake u bilo kojoj formaciji.
Panel sa displejem može biti ugrađen bilo gde, obično na najvidljivijem mjestu.
Ako ne postoji struja u blizini, sve komponente se mogu napajati iz akumulatora ili iz solarnih ćelija!