• +381 18 323 0 846
  • +381 60 052 54 60
  • info@abakinnova.rs

Merač protoka prometa

Merač protoka prometa

Merač protoka prometa je dopunski proizvod uz Brojač Posetilaca i Brojač Vozila koji virtuelno povezuje senzore s njihovim fizičkim položajem u prostoru i prati kretanje ljudi ili vozila u određenim području. Sistem se temelji na proširenju postojećih sistema sa senzorima a identifikuju pojedine prolaznike/prolazeća vozila, a naravno, može se lako i neupadljivo ugraditi poput drugih senzora. Prolaznici se prate na pojedinačnoj bazi od jednog senzora do slijedećeg tako da je moguće utvrditi izgled toka gibanja unutar zgrade ili bilo koga prostora gde se sprovodi merenje.

Zašto Brojač Protoka?

Brojač omogućuje uvid u podatke koji će unaprediti Vaše poslovanje. Uz pomoć uviek aktuelne informacije o kretanju ljudi u Vašem području možete:
• Planirati ulaganja i infrastrukturu
• Pratiti i analizirati trendove i navike kretanja
• Utvrditi efikasnost reklamnih kampanji
• Prepoznati "uska grla" i problematična područja
• Planirati radno vrijeme
• Planirati reklamne kampanje

Za koga?

Kao što je vidljivo ovakvi podaci su od velike pomoći. Organizacije kojima merenje protoka koristi su npr:
• Shopping-centri i galerije
• Veće prodavnice
• Aerodromi
• Stanice javnog prevoza

Jednostavnost

Senzori su ugrađeni i u vezi sa senzorima brojača posjetilaca i vozila gde identifikuju što više prolaza pojedinaca. Belže se smer i vrieme te se potom prosleđuje na naš serverski cluster gde se podaci obrađuju i predstavljaju putem web aplikacije.
Sistem se temelji na modularnim komponentama razvijenim u našoj kompaniji koje omogućuju izvrsnu podesivost i učinkovitost. Budući da su sve komponente bežične, potrebno je samo spojiti senzor na najbližu utičnicu. Ako ne postoji struja u blizini, sve komponente se mogu spojiti na akumulator ili solarnu ćeliju!